Leyfiskerfi
Gæðastimpill SGS

Engar athugasemdir í gæðaúttekt á leyfiskerfi KSÍ

Gæðavottun framlengd um eitt ár

19.8.2015

Í byrjun ágústmánaðar framkvæmdi fulltrúi SGS gæðaúttekt á leyfiskerfi KSÍ.  SGS er alþjóðlegt vottunarfyrirtæki sem framkvæmir árlegar úttektir á leyfiskerfum aðildarlanda UEFA og gildir hver vottun í eitt ár.  Engar athugasemdir voru gerðar við leyfiskerfi KSÍ.

Úttektin er sem fyrr segir framkvæmd árlega og er gæðavottun gefin út til eins árs í senn. 
Athugasemdir SGS geta verið af tvennum toga, annars vegar meiriháttar (major) og hins vegar minniháttar (minor).  Sé um meiriháttar athugasemd að ræða missir viðkomandi knattspyrnusamband leyfið til að reka leyfiskerfi og færist reksturinn þá til UEFA.  Sé um minniháttar athugasemd að ræða getur viðkomandi knattspyrnusamband þurft að sæta viðurlögum, sé ekki brugðist við athugasemdum með viðeigandi hætti.  Loks á SGS þann möguleika að koma með ábendingar (recommendation) um smávægileg atriði, breytingar sem mætti gera til að bæta ákveðna þætti.

Skemmst er frá því að segja að KSÍ fékk enga athugasemd að þessu sinni, hvorki meiriháttar né minniháttar, en fékk þó tvær ábendingar - önnur snýr að uppfærslu á ýmsum gögnum vegna ráðningar nýs framkvæmdastjóra KSÍ og hin ábendingin sneri að rafrænum skilum á gögnum frá félögum.  Leyfissjórn KSÍ hefur lagt mikla áherslu á að félög skili gögnum rafrænt, en ekki gert það að skyldu. Ábending SGS var á þá leið að vegna góðs árangur í rafrænum skilum ætti KSÍ að taka það skref að skylda félögin til að skila öllum gögnum rafrænt.  Um það verður fjallað í árlegu endurmati leyfiskerfis KSÍ, sem fram fer í haust.

Gæðavottun á leyfiskerfi KSÍ var því staðfest og framlengd um eitt ár.
Leyfiskerfi
Aðildarfélög
Aðildarfélög