Starfsskýrsla dómara

Mikilvægt að dómarar haldi skrá um störf sín

Það er mikilvægt að dómarar haldi skrá um störf sín á ári hverju á þar til gerðri starfsskýrslu dómara.  Skýrslunni þarf að skila til KSÍ á ári hverju.  Í reglugerð KSÍ um knattspyrnudómara er fjallað um virkni dómara og í reglugerð KSÍ um aðgönguskírteini er fjallað um hverjir eru rétthafar skírteina. 

Til að tryggja að réttur fjöldi starfa sé skráður á viðkomandi dómara er starfsskýrslan mikilvæg.  Mikilvægast af öllu er þó að dómarar undirriti leikskýrslu í öllum þeim leikjum sem þeir dæma.  Sé skýrslan skráð í gegnum aðgang félaga að gagnagrunni KSÍ skráist leikurinn sjálfkrafa á viðkomandi dómara, og þá er starfsskýrslan jafnvel óþörf.

Aðgönguskírteini KSÍ eru einungis gefin út gegn því að sýnt sé fram á að dómarinn hafi dæmt tilskilinn fjölda leikja.  Starfsskýrslu dómara er að finna hér á vefnum, í eyðublaðasafni.