Tilmæli vegna COVID-19

Uppfært 29. júní 2020


Viðbrögð við einkennum um öndunarfærasýkingu hjá leikmanni

Ef leikmaður fær einkenni sem bent geta til öndunarfærasýkingar, t.d. nefrennsli, hálssærindi eða hósta, eða önnur einkenni sem gætu stafað af sýkingu, s.s. hita, skyndilegan slappleika eða bein- og vöðvaverki, ætti hann/hún að halda sig heima og alls ekki mæta til æfingar eða keppni eða eiga nein bein samskipti við aðra leikmenn eða aðstandendur liðsins. Nauðsynlegt er að leikmaðurinn fari strax í rannsókn til að staðfesta eða útiloka COVID-19 og er því mikilvægt að hann/hún leiti strax til sinnar heilsugæslustöðvar (þar sem leikmaðurinn er skráður).

Hafa skal samband við heilsugæslustöð með eftirfarandi hætti:

 1. Símleiðis. Upplýsingar um öll símanúmer eru að finna á vegvísi inn á www.heilsuvera.is  
 2. Í gegnum „mínar síður“ á www.heilsuvera.is er hægt að senda skilaboð til heimilislæknis eða heilsugæslustöðvar .
 3. Um helgar er hægt að hafa samband við læknavaktina í síma 1700.

Ef sýni er tekið til greiningar á COVID-19 þarf viðkomandi að fylgja leiðbeiningum um einangrun í heimahúsi á meðan beðið er niðurstöðu (sjá vef embættis landlæknis).


Viðbrögð við greiningu COVID-19 hjá leikmanni

Uppfært 29. júní 2020
Leikmaður sem greinist með COVID-19 þarf tafarlaust að fara í einangrun og mun njóta læknisþjónustu eins og aðrir einstaklingar í samfélaginu. Leikmenn sem hafa verið í nánd við þann veika frá því 1-2 dögum áður en einkenni hans byrjuðu teljast hafa verið útsettir fyrir smiti. Með því er almennt átt við að þeir hafi verið í minna en tveggja metra fjarlægð frá smitaða einstaklingnum í 15 mínútur eða lengur, hafi verið í beinni snertingu við viðkomandi, dvalið í sama húsnæði, snert sömu hluti eða fleti, eða hafi verið í sama farartæki. Smitrakningateymi almannavarna metur og tekur ákvörðun um hvort einhverjir leikmenn þurfi að fara í sóttkví.


Endurkoma leikmanns eftir COVID-19

Leikmaður sem sýkst hefur þarf eins og aðrir að halda sig í einangrun þar til liðnir eru a.m.k.14 dagar frá greiningu/jákvæðu sýni (greiningarprófi) og að hann/hún hafi verið einkennalaus í a.m.k. 7 daga. Áður en að leikmaður getur hafið æfingar og keppni á ný þarf mat læknis til staðfestingar á að hann/hún sé leikfær samkvæmt fyrirliggjandi leiðbeiningum.

Leiðbeiningar þessar eru unnar af Runólfi Pálssyni (lækni m.fl. karla hjá Víkingi R.) og Davíð O. Arnar (lækni m.fl. karla hjá Fram) í samráði við Reyni Björnsson, formann heilbrigðisnefndar KSÍ, embætti landlæknis og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.


KSÍ gefur út leiðbeiningar vegna framkvæmdar knattspyrnuleikja í meistaraflokkum vegna sóttvarnaraðgerða heilbrigðisyfirvalda og almannavarna. Leiðbeiningarnar eru byggðar á tilmælum þessara aðila og taka mið af aðstæðum við framkvæmd leikja í meistaraflokkum, en einnig er til hliðsjónar Handbók leikja 2020 og reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga.

Markmið leiðbeininganna er að lágmarka áhættuna á að leikmenn, starfsmenn liða, starfsmenn félaga og aðrir þátttakendur leiksins smitist af COVID-19, og gilda þar til annað verður ákveðið.

Mikilvægasta vopn samfélagsins gegn COVID-19 eru þær almennu sóttvarnaraðgerðir sem embætti landlæknis og almannavarnir hafa kynnt ítarlega síðustu vikurnar. Þessar almennu aðgerðir eru jafn mikilvægar í kringum knattspyrnuleiki og annars staðar í samfélaginu.

KSÍ hvetur alla sem koma að framkvæmd knattspyrnuleikja til að temja sér þessar aðgerðir sérstaklega.

 • Handþvottur og sótthreinsun.
 • Regluleg sótthreinsun snertifleta.
 • Fækka snertiflötum eins og hægt er (t.d. hafa hurðir opnar, öll ljós kveikt o.s.frv.).
 • Nota rakningarapp almannavarna.
 • Þau sem finna fyrir minnstu einkennum veikinda ættu að halda sig heima.
 • Fylgja fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda og almannavarna um sóttkví og/eða einangrun.

Gagnlegir tenglar:

Covid.is

Veggspjöld

Leiðbeiningar fyrir íþróttamannvirki

Landlæknir

Líkt og nefnt er hér áður eru almennar sóttvarnaraðgerðir besta vopnið gegn COVID 19. Líkt og fyrr er heimalið ábyrgt fyrir framkvæmd leiks og skulu þessar leiðbeiningar hafðar til hliðsjónar. Að öðru leyti gilda þær almennu reglur sem fram koma í Handbók leikja 2020 og reglugerð um knattspyrnuleikvanga.

Auk þeirra almennu aðgerða sem nefndar eru hér á undan er mælt með eftirfarandi aðgerðum:

Leikvangi verði skipt upp í sóttvarnarsvæði og að allur umgangur fólks á milli svæða sé óheimill á meðan á takmörkunum stendur.

 1. Tæknisvæði (inngangur liða og starfsmanna, búningsklefar, leikmannagangur, boðvangur, leikvöllur, vinnusvæði ljósmyndara og viðtalssvæði).
 2. Áhorfendasvæði (inngangur áhorfenda, salernisaðstaða, veitingasala, vinnuaðstaða skrifandi fjölmiðla). Nánari leiðbeiningar fyrir áhorfendasvæði eru tilgreindar í sér kafla um áhorfendur.

Ýmsar almennar aðgerðir sem mælt er með

Uppfært 29. júní 2020

 • Handspritt sé aðgengilegt á öllum stöðum þar sem leikmenn, starfsmenn liða og starfsmenn leiks koma.
 • Heimalið sótthreinsi búningsklefa vel áður en gestalið og dómarar mæta til leiks, sem og eftir leik.
 • Lagt er til að heimalið sjái ekki um neinar veitingar fyrir gestalið, dómara, fjölmiðla eða starfsmenn leiks.
 • Sótthreinsun á sjúkrabörum fyrir leik og eftir notkun.
 • Starfsmaður heimaliðs sér um að koma sjúkrabörum á þann stað þar sem þær eiga að vera á meðan á leik stendur.
 • Heimalið sér um að sótthreinsa bolta fyrir leik, í hálfleik og eftir leik.
 • KSÍ leggur til að hætt verði að nota boltakrakka með hefðbundnum hætti á leikjum í meistaraflokkum og gildir það þar til annað verður ákveðið.  Lagt er til að amk 10 boltum verði komið fyrir í kringum leikvöllinn og að tveir einstaklingar (16 ára eða eldri) sjái um að viðhalda staðsetningu boltanna þannig að sem minnst rask verði á leikhraða. Minnt er á mikilvægi þess að boltar séu sótthreinsaðir vel og að umsjónarmenn bolta gæti vel að öllum sóttvörnum við meðhöndlum bolta.
 • Leikmenn og starfsmenn fagna mörkum án snertingar.
 • Leikmenn, starfsmenn liða og aðrir láti af þeim ósið að hrækja á leikflötinn og markmenn ættu ekki að hrækja í hanskana sína.
 • Ekki verði notast við lukkukrakka fyrir leiki.
 • Ekki verður notast við inngöngufána.
 • Leikmenn, þjálfarar, dómarar og aðrir heilsast ekki með handabandi fyrir leiki eða eftir leik.
 • Leikmenn, þjálfarar, dómarar og aðrir drekki ekki vökva úr sömu drykkjarílátum.  Hver og einn aðili ætti að vera með sitt eigið ílát (brúsa, flösku eða annað).

Dómarar og eftirlitsmenn

 • Dómarar koma með veitingar eftir sínum þörfum með sér.
 • Eftirlitsmaður fær aðstöðu í stúku eins og venja er. Eftirlitsmaður fer ekki inn á tæknisvæði á meðan á takmörkunum stendur.
 • Heimalið sér um að sótthreinsa skiptispjöld fyrir leik og skila þeim á þann stað þar sem dómarar taka við þeim.
 • Eingöngu fjórði dómari meðhöndlar skiptispjöld á meðan á leik stendur.
 • Skiptimiðar verða ekki notaðir á meðan takmarkanir eru í gildi.


Samkvæmt gildandi samkomubanni nær það nú til viðburða þar sem fleiri en 500 manns koma saman. Ef áhorfendasvæði er skipt í sóttvarnarhólf er heimilt að allt að 500 áhorfendur geti verið í hverju hólfi. Börn fædd 2005 og síðar telja ekki með í hámarksfjölda áhorfenda á leikjum.


Til að mæta þessu er mælt með eftirfarandi aðgerðum:

 • Áhorfendasvæðum skipt í sóttvarnarhólf
  • Allt að 500 áhorfendur mega vera í hverju hólfi - börn fædd 2005 og síðar telja ekki með í hámarksfjölda í hverju hólfi.
 • Sér inngang þarf fyrir hvert sóttvarnarhólf.
 • Við alla innganga, og eins víða og talin er þörf á, skal tryggja aðgang að sótthreinsivökva fyrir hendur.
 • Nóg er að afmarka hólf með böndum eða borðum.
 • 2 metrar ættu að vera á milli sóttvarnarhólfa.
 • Öryggisgæsla þarf að vera í hverju sóttvarnarhólfi fyrir sig.
 • Áhorfendasvæði þarf að vera afgirt frá leikmannasvæði þannig að ekki sé hægt að komast á milli þeirra.
 • Mælst er til þess að miðasala verði eingöngu rafræn í gegnum miðasöluappið Stubb.
 • Salernis- og hreinlætisaðstaða.
  • Salerni verða að vera hrein og sótthreinsuð.
  • Handspritt verður að vera aðgengilegt í salernisaðstöðu.
 • Ef selja á veitingar er æskilegt að það sé gert í hverju sóttvarnarhólfi fyrir sig.
 • Mælt er því að boðið sé upp á svæði þar sem hægt er að halda 2ja metra nándarmörk fyrir þá gesti sem kjósa að virða þessa reglu.
 • Mikilvægt er að gæta að brunavörnum og tryggja að flóttaleiðir séu í samræmi við byggingareglugerð.


Megin tilgangur þessara leiðbeininga er að lágmarka hættuna á að leikmenn og starfsmenn liða smitist af COVID-19. Starfsmenn fjölmiðla ættu að hafa þetta markmið í huga í öllum sínum störfum og haga sinni umgengni um leikmannasvæði þannig að sem minnst hætta sé á að hugsanlegt smit berist á milli einstaklinga. 

Með sama hætti ættu félög að reyna að skapa sem bestar aðstæður þannig að starfsmenn fjölmiðla geti sinnt sínum störfum eins og best verður á kosið og haldið þannig uppi gagnlegri umfjöllun um leiki sumarsins.

KSÍ mælir með að eftirfarandi atriði séu höfð til hliðsjónar hjá félögum og starfsmönnum fjölmiðla til að lágmarka hættuna á smiti (athugið að þetta er ekki tæmandi listi):

 • Sótthreinsa hendur og búnað reglulega.
 • Fækka snertiflötum eins og hægt er.
 • Sérstaklega er mælt er með því að fjölmiðlamenn sem hafa vinnuaðstöðu á áhorfendasvæði á meðan á leik stendur taki ekki viðtöl við leikmenn eftir leiki.
  • Ef aðstæður krefjast þess að starfsmaður fjölmiðils sé bæði að sinna lýsingu leiks og að taka viðtöl eftir leik þá ætti viðkomandi alltaf að halda amk 2ja metra fjarlægð frá leikmönnum á viðtalssvæði.
  • Félög eru ábyrg fyrir því að útbúa viðtalssvæði þannig að hægt sé að halda 2ja metra fjarlægð á milli starfsmanna fjölmiðla og viðmælenda.
  • Starfsmenn fjölmiðla eru ábyrgir fyrir því að vera með þann tæknibúnað sem nauðsynlegur er til að hægt sé að taka viðtöl við þær aðstæður sem hér eru nefndar.


Æfingar meistaraflokka - Leiðbeiningar vegna sóttvarnaraðgerða

KSÍ hefur gefið út leiðbeiningar fyrir æfingar meistaraflokka vegna sóttvarnaraðgerða heilbrigðisyfirvalda og almannavarna. Leiðbeiningarnar eru byggðar á tilmælum þessara aðila.  

Leiðbeiningar fyrir framkvæmd leikja verða gefnar út á næstu dögum.  Félög sem hyggjast leika æfingaleiki áður en leiðbeiningar um framkvæmd leikja eru gefnar út eru hvött til að gæta fyllstu varúðar og leita upplýsinga ef spurningar vakna.


Almenn markmið

Markmið leiðbeininganna er að lágmarka áhættuna á að leikmenn, starfsmenn liða, starfsmenn félaga og aðrir þátttakendur leiksins smitist af COVID-19, og gilda þar til annað verður ákveðið.

Mikilvægasta vopn samfélagsins gegn COVID-19 eru þær almennu sóttvarnaraðgerðir sem embætti landlæknis og almannavarnir hafa kynnt ítarlega síðustu vikurnar. Þessar almennu aðgerðir eru jafn mikilvægar í kringum æfingar knattspyrnuliða og annars staðar í samfélaginu.

Áhersla er lögð á að hver og einn beri ábyrgð á eigin athöfnum og að: „Við erum öll almannavarnir“. Rekstraraðilar íþróttamannvirkja eru beðnir að skrá hjá sér hversu mörgum gestum þeir geta tekið á móti og skoða sérstaklega flöskuhálsa svo sem fataskiptiklefa. Þar er nálægðin mest. 

KSÍ hvetur alla sem koma að æfingum meistaraflokka til að temja sér þessar aðgerðir sérstaklega.

 • Handþvottur og sótthreinsun.
 • Regluleg sótthreinsun snertifleta.
 • Fækka snertiflötum eins og hægt er (t.d. hafa hurðir opnar, öll ljós kveikt o.s.frv.).
 • Nota rakningarapp almannavarna.
 • Þau sem finna fyrir minnstu einkennum veikinda ættu að halda sig heima.

Framkvæmd æfinga

Líkt og nefnt er hér á undan eru almennar sóttvarnaraðgerðir besta vopnið gegn COVID 19. Forráðamenn félaga, þjálfara og aðrir starfsmenn liða eru ábyrgir fyrir því að reglum sé fylgt. 

Auk þeirra almennu aðgerða sem nefndar eru hér á undan er mælt með eftirfarandi aðgerðum:

 • Allir einstaklingar eru hvattir til að viðhafa tveggja metra nándarmörk í samskiptum við aðra eftir því sem aðstæður leyfa.
 • Handspritt sé aðgengilegt á öllum stöðum þar sem leikmenn og starfsmenn liða koma.
 • Sótthreinsun á öllum æfingabúnaði fyrir og eftir notkun. 
 • Leikmenn, starfsmenn liða og aðrir láti af þeim ósið að hrækja á leikflötinn og markmenn ættu ekki að hrækja í hanskana sína.
 • Leikmenn, þjálfarar, dómarar og aðrir drekki ekki vökva úr sömu drykkjarílátum.  Hver og einn aðili ætti að vera með sitt eigið ílát (brúsa, flösku eða annað).

Gagnlegir tenglar:

Covid.is

Veggspjöld

Leiðbeiningar fyrir íþróttamannvirki

Landlæknir


Af Covid.is:

‍Gildandi takmörkun á samkomum nær frá og með 25. maí 2020 (kl.00.00) og gildir til 21. júní 2020 (kl. 23.59). Stjórnvöld endurmeta þörf á takmörkuninni eftir því sem efni standa til, þ.e. hvort unnt sé að aflétta henni fyrr eða hvort þörf sé á að framlengja gildistíma hennar. Takmörkun á samkomum tekur til landsins alls.

Áfram verða gerðar sömu kröfur og áður um sótthreinsun og þrif almenningsrýma.

Samkomubannið nær til viðburða þar sem fleiri en 200 manns koma saman. Er framkvæmd tveggja metra reglurnar nú nokkuð breytt. Horft er til þess að vernda þá sem eru viðkvæmir með því að skapa þeim sem það kjósa aðstæður til að viðhalda tveggja metra fjarlægðarreglu. 

Æfingar og keppnir skipulags íþróttastarfs fyrir fullorðna (þ.m.t. íþróttir í framhalds- og háskólum) eru heimilar með sömu takmörkunum og gilda á líkamsræktarstöðvum.

"Líkamsræktarstöðvum er heimilt að hafa fjölda iðkenda sem nemur helmingi af leyfilegum hámarksfjölda samkvæmt starfsleyfi. Sé hámarksfjöldi gesta ekki skráður í starfsleyfi skal miða gestafjölda við helming þess fjölda sem fataskiptirými gerir ráð fyrir."