DagskráLAUGARDAGUR 9. FEBRÚAR 2019

Kl. 9:30  Afhending þinggagna.

Kl. 10:00

1.Þingsetning.

2.Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.

3.Kosning fyrsta og annars þingforseta.

4.Kosning fyrsta og annars þingritara.

5.Ávörp gesta.

6.Álit kjörbréfanefndar.

7.Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar.

8.Lagðir fram endurskoðaðir reikningar KSÍ til samþykktar.

9.Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.

10.Stjórn KSÍ leggur fram tillögu að fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.

11.Tillögur um breytingar á lögum teknar til afgreiðslu.

12.Tillögur um önnur mál sem borist hafa til stjórnar teknar til afgreiðslu.

13.Önnur mál.

- Yfirlit yfir reglugerðabreytingar

14.Kosningar. Álit kjörnefndar.

a. Kosning stjórnar.

1. Kosning formanns (annað hvert ár).

2. Kosning 4ra manna í aðalstjórn.

3. Kosning 4ra manna frá landsfjórðungum í stjórn.

4. Kosning 3ja varamanna í aðalstjórn.

5. Kosning 4ra varamanna úr landsfjórðungum í stjórn.

b. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.

c. Kosning skoðunarmanna reikninga (tveir aðalmenn og tveir varamenn).

d. Kosning í áfrýjunardómstól KSÍ (3 aðalmenn og 5 varamenn).

e. Kosning í leyfisráð KSÍ (5 menn).

f.  Kosning í leyfisdóm KSÍ (5 menn).

g. Kosning í aga- og úrskurðarnefnd KSÍ (8 menn).

h. Kosning kjörnefndar, 3ja manna, er starfi á milli þinga.

i.  Kosning endurskoðanda

j.  Kosning í siðanefnd KSÍ (3 menn/3 varamenn)

15. Fundargerð þingsins borin upp til samþykktar.

(Kl. 17:00)

16.Þingslit.


Stutt hlé verður gert á störfum þingsins um kl. 12:00 en þá býður KSÍ þingfulltrúum að þiggja veitingar.